Dokumenty obowiązujące w SP-8

Rekrutacja do klas pierwszych i zerowych w roku szkolnym 2017/2018

 • Informacje o zapisach do klasy pierwszych  
 • Regulamin przyjmowania dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych w Słupsku    
 • Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej w Słupsku 
 • Terminarz postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej 
 • Regulamin przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Słusku 
 • Terminarz postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych 
 • Oświadczenie rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe ||
 • Kryteria dotyczące kandydatów do klasy pierwszej sportowej - pływanie sportowe 
 • Deklaracja przyjęcia ucznia do SP-8   || 

 Inne dokumenty

 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Program wychowawczo-profilaktyczny (aneks) 
 • Statut szkoły (NOWY - obowiązuje od 1 grudnia 2017r.)
 • Deklaracja zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ||
 • Deklaracja przyjęcia dziewcząt do klasy 4 sportowej - siatkarskiej
 • Oświadczenia rodziców na zajęcia pozalekcyjne z pływania
 • Regulamin korzystania z szafek przeznaczonych do użytku przez uczniów 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013