Dyrekcja szkoły

 mgr Marta Dyjas - dyrektor szkoły

mgr Janina Ewa Rudnik - zastępca dyrektora szkoły

mgr Dorota Zach - zastępca dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013