Majątek do zbycia

Ogłoszenia o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku

 

  Ogloszenie - sprzedaż kosy spalinowei.pdfpdf1

 

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013