Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

 

Nazwisko i imię nauczany przedmiot

wychowawstwo

sala

1. Bajer Anna plastyka - 408
2. Bąk Beata wychowanie fizyczne - -
3. Bąk Robert wychowanie fizyczne
 
4. Białogońska-Karaś Iwona język angielski klasa 5 D  214
5. Bownik Jadwiga edukacja wczesnoszkolna klasa 1 D 315 
6. Brzęcka Wioletta język polski klasa 8 A 309
7. Chmara Joanna nauczyciel
bibliotekarz
   203
8. Czarnowska Jolanta informatyka
zajęcia komputerowe
klasa 8 C 201
9. Dąbrowska Żaneta geografia klasa 5 A 410
10. Domaszk Joanna nauczyciel
świetlicy
  110
11. Dudkowska-Juzwa Iwona wychowanie
fizyczne
   pływalnia
SOSIR
12. Dwulit-Czerwonka Irena edukacja wczesnoszkolna klasa 1 A  314
13. Dyjas Marta
zastępca dyrektora szkoły
14. Grondziewski Dariusz wychowanie fizyczne    pływalnia SOSiR
15. Gwardiak Ksenia język angielski klasa 5 C  222 
16. Jaroszewicz-Sycz Alicja edukacja wczesnoszkolna klasa 2 A  221
17. Jóźwiak Monika edukacja przedszkolna klasa 0 B  102
103
18. Kareh Anna język angielski klasa 7 D 301
19. Kazimierczyk Leszek dyrektor szkoły
20. Kolman Aleksandra religia   401 
21. Kostrzewa Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 3 A 217
22. Koszela Elżbieta wychowawca
świetlicy
  107
23. Kowal Małgorzata historia klasa 4 C  307
(zebrania)
24. Kowalewski Maciej wychowanie fizyczne   pływalnia SOSiR 
25. Kozłowska Bożena przyroda
biologia
klasa 5 B  303
26. Krawiec Karolina muzyka   408
27. Krupiarz Grażyna edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 B  317 
28. Ledeman Marek wychowanie
fizyczne
-  
29. Lipnicka Ewa matematyka klasa 5 E 310
30. Łapińska-Wencławska Małgorzata edukacja
wczesnoszkolna
 klasa 1 C 316 
31. Machalewska Agnieszka chemia
matematyka
 klasa 4 A 403 
32. Maksimowicz Marzena wychowanie do życia w rodzinie    
33. Marzec Justyna

edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

klasa 4 E  207
(zebrania)
34. Matysiuk-Dwulit Agnieszka zajęcia techniczne
zajęcia komputerowe
technika
informatyka
klasa 7 C 003
207
35. Michońska Agnieszka wychowawca
świetlicy
- 110
36. Minda Aleksandra język polski klasa 8 D 308
37. Ostrowska Mariola edukacja
wczesnoszkolna
klasa 2 C  213
38. Pabich Janina przyroda    215
39. Płaczkiewicz Izabela reedukator    
40. Przygoda Maria matematyka klasa 4 B  216
(zebrania) 
41. Rozwadowska Marta wychowanie
fizyczne
   
42. Rudnik Janina Ewa matematyka
informatyka
klasa 8 B 411
207
43. Sadowy Katarzyna zajęcia
rewalidacyjne
  Poradnia
PP 
44. Sazon Iwona edukacja przedszkolna klasa 0 A 322
45. Skrzypiec Przemysław historia klasa 6 A 209
46. Słapik Przemysław wychowanie
fizyczne
- -
47. Sowicz Anna nauczyciel
bibliotekarz
- 203
48. Stefaniec Beata nauczyciel
świetlicy
  107
49. Sykuła Dorota pedagog szkolny   121
50. Szczęch Grażyna matematyka   307
51. Szczęśniak Dorota nauczyciel
świetlicy
  110
52. Szuran Joanna edukacja przedszkolna   102
103
53. Świąder Danuta religia - 401
54. Świątek Beata język polski klasa 6 C 407
55. Targańska-Kot Jolanta język niemiecki  klasa 7 A 113
56. Tęsna Beata edukacja wczesnoszkolna klasa 1 B 321
 57. Wojtas Anna fizyka
wychowanie fizyczne
klasa 4 F 403
401
(zebrania)
58. Wołczuk Anna język angielski  klasa 7 B  215
(zebrania)
59. Wrona Magdalena język polski klasa 4 D  408
(zebrania)
60. Wrzołek Joanna logopeda   119
61. Zach Dorota język polski klasa 6 B 208

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013