W kategorii klas 1-3 nagrodę otrzymuje Fabian Chiniewicz uczeń klasy 1 B.
Serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagrody nastąpi w momemcnie powrotu do stacjonarnego trybu nauczania.


Pozostałych kategoriach wiekowych konkurs nie został roztrzygnięty z powodu braku zgłoszeń.
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w różnorodne akcje i konkursy na terenie naszej szkoły i poza nią. Śledźcie nas na stronie szkoły