„Sztuka ziemi (land art)”, czyli tworzenie obrazów przy użyciu materiału przyrodniczego np. kamieni, patyków, liści, szyszek to kolejne zadanie, w którego realizację zaangażowały się dzieci z klasy 3b w ramach ogólnopolskiego projektu „Zabawa sztuką”.

15 IX 2021 r. uczniowie podczas wyjścia do parku podziwiali otaczającą przyrodę, poznawali jej walory, zbierali też dary natury, które następnie posłużyły im do stworzenia ciekawych i wyjątkowych obrazów.