W tym roku szkolnym uczniowie klasy II a i II c, pod kierunkiem pani Alicji Jaroszewicz – Sycz i Grażyny Krupiarz, realizują innowację „Mistrzowie planowania”. Została ona opracowana w oparciu o projekt Uniwersytetu Dzieci. Celem innowacji jest rozwijanie przedsiębiorczych postaw uczniów.

Planowanie to swego rodzaju projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie oraz przewidywanie warunków działania w ramach określonych granic czasowych. To także wyznaczanie celów i zadań oraz środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Tworzenie planu przydaje się w wielu sytuacjach, co warto uświadomić uczniom już na wczesnym etapie edukacji. Nowatorstwo innowacji polega na uświadomieniu uczniom jakie umiejętności umysłu można skutecznie wyćwiczyć oraz na zastosowaniu niestandardowych metod rozwijania i wyzwalania kreatywności. Uczniowie wyciągną wnioski z własnego doświadczenia na temat planowania, a następnie poszerzą wiedzę o roli planu w życiu. W trakcie lekcji dzieci wspólnie zaplanują i zrealizują wydarzenie projektowe, a także poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu. Uczniowie wzmocnią swoją kreatywność, rozwiną samoświadomość i przedsiębiorczość. Będą również ćwiczyć elastyczność, współpracę i empatię. Doświadczą różnych rodzajów współpracy w formie ciekawych zabaw i sprawdzą się w tzw. MarshmallowChallenge. To wszystko po to, aby poznać swój zespołowy potencjał i sformułować tajniki skutecznej współpracy.
Uczniowie zrealizowali pierwsze zajęcia „Dlaczego smutek jest nam potrzebny?”. Rozpoczęli je od „Emocjonalnych kalamburów”. Dzieci zostały losowo podzielone na grupy. Zadaniem każdej z grup było pokazanie innym grupom emocji, którą wylosowali, bez używania słów i dźwięków. Jedną z nich był smutek i to o tej emocji były zajęcia. Uczniowie wysłuchali wykładu „Skąd się biorą łzy?” oraz opowiadali o sytuacjach ze swojego życia, w których odczuwali smutek. Dzieci uświadomiły sobie, że mogą nas smucić różne rzeczy, bo jesteśmy różni, mamy różną wrażliwość i nie zawsze będziemy rozumieć, co jest powodem smutku innych ludzi. Na zakończenie lekcji drugoklasiści wykonali pracę plastyczną. Prace zostały zebrane i powstał „Bank pocieszenia”, czyli zbiór sposobów na to, jak pokonać smutek.