22.06.2021 r. na terenie szkoły był realizowany program profilaktyczny dla młodzieży pod nazwą „Hip-Hop Druga Szansa”.

Zadanie było współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Program składał się z dwóch części – prelekcji z koncertem i pogadanką oraz warsztatów aktywizujących. Wzięli w nim udział uczniowie klas 8, 7 i 6. Tematyka programu obejmowała hejt w sieci, zachowania ryzykowne, przemoc rówieśniczą, prawa i obowiązki młodego człowieka oraz kulturę hip-hopu.