linia kredki

bal 0 3

Podręczniki i wyprawki

Wyprawka szkolna uczniów klas pierwszych i zerowych
w roku szkolnym 2019/2020

klasa 0  || klasa 1


Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

klasy 0-8


 Programy nauczania obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

klasy 0-8

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013