rozpoczecieroku

Rada Rodziców

Rada Rodziców - jest organem samorządowym rodziców, działającym przy współpracy dyrekcji szkoły na rzecz procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uczniów.

Władzami Rady Rodziców są:
a) Zebranie Ogólne Rodziców
b) Zebranie Rad Oddziałowych
Organem kontrolującym jest Komisja Rewizyjna wybrana przez Zebranie Rad Oddziałowych.

Podczas pierwszego zebrania przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

Sagun-Lewandowska Mirosława - przewodnicząca (odziałowa RR z 6D),
Mielniczuk Marcin - zastępca przewodniczącej (oddziałowa RR z 7C),
Kołtun Wioletta - skarbnik (oddziałowa RR z 7A)

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013