Rada Rodziców

  • Drukuj
Rada Rodziców - jest organem samorządowym rodziców, działającym przy współpracy dyrekcji szkoły na rzecz procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uczniów.

Władzami Rady Rodziców są:
a) Zebranie Ogólne Rodziców
b) Zebranie Rad Oddziałowych
Organem kontrolującym jest Komisja Rewizyjna wybrana przez Zebranie Rad Oddziałowych.

Podczas pierwszego zebrania przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

- p. Mirosława Sagun-Lewandowska przewodnicząca (odziałowa RR z 8D),
- p. Wioleta Lewandowska zastępca przewodniczącej (oddziałowa RR z 7A),
- p. Jolanta Targańska-Kot skarbnik (oddziałowa RR z 4A)