Rady pedagogiczne

Kalendarz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019
     
30 sierpnia 2018 r.   rada pedagogiczna inauguracyjna
11 września 2018 r.   plan nadzoru, programy wychowawczy i profilaktyki
 stycznia 2019 r.
  rada pedagogiczna klasyfikacyjna
(klasyfikacja za I semestr roku szkolnego 2017/2018)
luty 2019 r.   podsumowanie I semestru
marzec 2019 r.   propozycja arkusza organizacyjnego na 2019/2020
 czerwca 2019 r.
  rada pedagogiczna klasyfikacyjna
(klasyfikacja za rok szkolny 2018/2019)
sierpień 2019r.   podsumowanie II semestru
Uwaga: Rady pedagogiczne mogą być zwoływane również doraźnie!

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013