rozpoczecieroku

Rady pedagogiczne

Kalendarz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2018/2019
     
30 sierpnia 2018 r.   rada pedagogiczna inauguracyjna
11 września 2018 r.   rada pedagogiczna zatwierdzająca plan nadzoru, programy wychowawczo-profilaktyczny
13 listopada 2018 r.    rada pedagogiczna
 29 stycznia 2019 r.
  rada pedagogiczna klasyfikacyjna
(klasyfikacja klas 1-8 za I semestr roku szkolnego 2018/2019)
5 lutego 2019 r.   rada pedagogiczna podsumowująca I semestr
marzec 2019 r.   rada pedagogiczna opiniująca budżet na 2019/2020
kwiecień 2019 r.   rada pedagogiczna opiniująca arkusz organizacyjny roku szkolnego 2019/2020
 18 czerwca 2019 r.
  rada pedagogiczna klasyfikacyjna
(klasyfikacja klas 1-8 za rok szkolny 2018/2019)
27 sierpnia 2019r.   rada pedagogiczna podsumowująca II semestr
Uwaga: Rady pedagogiczne mogą być zwoływane również doraźnie!

Dodatkowe informacje

Projekt pn. "E-administracja, E-szkola -wdrożenie interaktywnych uslug administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
ue
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013