Drodzy Rodzice !

1. Informuję, że zapisy do oddziału przedszkolnego 5-godzinnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku na rok szkolny 2021-2022 odbywać się będą DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w systemie NABO: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl w dniach 07.05.2021r. (godz.13.00) do 21.05.2021r. (godz.13.00).
2. Do wniosku do oddziału „0” należy dołączyć : ”Deklarację zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku” (http://www.sp8.slupsk.pl/rekrutacja/zerowka-2/dokumenty-2/summary/22-zerowka/ 97-deklaracja-zapisu-dziecka-do-sp8) oraz „ Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców lub prawnych opiekunów” (http://www.sp8.slupsk.pl/rekrutacja/zerowka-2/dokumenty-2/summary/22-zerowka/98-klazula-zgody-rodo-na-przetwarzanie-danych-osobowych-dziecka-przez-rodzicow-lub-opiekunow-prawnych ) - (dokumenty do pobrania również w sekretariacie szkoły).
3. Po rejestracji drogą elektroniczną wymagane jest wydrukowanie wypełnionego wniosku, załączenie w/w wymienionych dokumentów, podpisanie i złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku w dniach od 07.05.2021r. do 21.05.2021r. (w dniu 17 maja 2021r. sekretariat będzie czynny dłużej w godz. 08.00 – 18.00).
4. Po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału 0” wymagane będzie złożenie w dniach od 18.06.2021r. (godz. 15.00) do 24.06.2021r . (do godz. 13.00) w sekretariacie szkoły dokumentu: „Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka” (http://www.sp8.slupsk.pl/rekrutacja/zerowka-2/dokumenty-2/summary/22-zerowka/99-potwierdzenie-przez-rodzicow-kandydata-woli-zapisu-dziecka-do-oddzialu-0-sp8) - (do pobrania również w sekretariacie szkoły), bez którego dziecko nie zostanie ostatecznie przyjęte.
Do potwierdzenia danych proszę o zabranie ze sobą jednego z następujących dokumentów:
a) dowód osobisty rodzica dziecka,
b) dokument potwierdzający tożsamość dziecka (np. akt urodzenia),
c) dokument zawierający PESEL dziecka (np. paszport, dowód tymczasowy).
5. Z ofertą szkoły możecie się Państwo zapoznać pod adresem : ( http://www.sp8.slupsk.pl/o-szkole/inne/oferta-szkoly ).
6. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego są dostępne pod adresem: (http://www.sp8.slupsk.pl/rekrutacja/zerowka-2/zarzadzenie-2)
Jednocześnie informuję, iż przewidujemy spotkanie organizacyjne, o którym będziemy informować na stronie szkoły pod adresem: http://www.sp8.slupsk.pl/ .