Rekrutacja elektroniczna do oddziału „0” – wskazówki:

  • Rekrutacja do oddziału „0” trwa od 07.05.2021r. (godz.13.00) do 21.05.2021r. (godz.13.00) tylko w tym terminie będzie możliwa rejestracja i złożenie wniosku w systemie rekrutacji NABO.
  • W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl
  • Rodzic/opiekun prawny dziecka zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.
  • Login do konta to PESEL dziecka, hasło rodzic ustala indywidualnie.
  • Po wypełnieniu wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe, należy wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły.
  • Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki, zgodnie z informacją w aplikacji.

WAŻNE:

  • Rodzice dziecka zakwalifikowanego do oddziału „0” w terminie od 18.06.2021r. od godz. 15.00 do 24.06.2021r. do godz. 12.00, składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły.
    Szczegółowe informacje pod numerem tel. (59) 841 79 80