Drodzy Rodzice !

1. Informuję, że zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będą DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w systemie NABO : https://sp-slupsk.nabory.pl/, do klasy ogólnej w dniach 04.05.2022r. (godz.13.00) do 25.05.2022r. (godz.16.00), natomiast do klasy pływackiej w dniach 04.05.2022r. (godz.13.00) do 17.05.2022r. (godz.16.00).
2. Do wniosku do oddziału „I” do klasy ogólnej oraz do klasy o profilu pływackim należy dołączyć: ”Deklarację zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku” (http://www.sp8. slupsk.pl/zasoby/pliki-do-pobrania/summary/20-klasa-ogolna/90-deklaracja-zapisu-dziecka-do-sp8 ) oraz „Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców lub prawnych opiekunów”(http://www.sp8.slupsk.pl/zasoby/pliki-do-pobrania/summary/20-klasa-ogolna/92-klauzula-rodo) - (dokumenty do pobrania również w sekretariacie).
3. Po rejestracji drogą elektroniczną wymagane jest wydrukowanie wypełnionego wniosku, załączenie w/w wymienionych dokumentów, podpisanie i złożenie w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku do klasy ogólnej: w dniach 04-25.05.2022r., natomiast do klasy pływackiej w dniach 04–17.05.2022r. (w dniach 12 i 19 maja 2022r. sekretariat będzie czynny dłużej w godz. 08.00 – 18.00).
4. Po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do szkoły do klasy I wymagane będzie złożenie w dniach od 14.06.2022r. (godz. 12.00) do 20.06.2022r. (do godz. 12.00) w sekretariacie szkoły dokumentu „Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka”
( http://www.sp8.slupsk.pl/zasoby/pliki-do-pobrania/summary/20-klasa-ogolna/94-potwierdzenie-przez-rodzicow-kandydata-woli-zapisu-dziecka-do-sp8) - (do pobrania również w sekretariacie), bez którego dziecko nie zostanie ostatecznie przyjęte.
Do potwierdzenia danych proszę o zabranie ze sobą jednego z następujących dokumentów:
a) dowód osobisty rodzica dziecka,
b) dokument potwierdzający tożsamość dziecka (np. akt urodzenia),
c) dokument zawierający PESEL dziecka (np. paszport, dowód tymczasowy).
5. Do wniosku i w/w dokumentów do klasy sportowej-pływackiej należy dodatkowo dołączyć :
1) oświadczenie i deklaracja rodziców kandydata do klasy pierwszej sportowej (http://www.sp8.slupsk.pl/zasoby/pliki-do-pobrania/summary/21-klasa-plywacka/100-oswiadczenie-i-deklaracja-rodzicow-kandydata-do-klasy-sportowej) - ( do pobrania również w sekretariacie),
2) orzeczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej-płatne lub lekarza rodzinnego-bezpłatne potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata – dostarczyć w połowie sierpnia.
6. Rekrutacja do klasy pływackiej obejmuje udział dziecka w próbie sprawności fizycznej (zapisy w sekretariacie), która odbędzie się na basenie SOSiR w dniu 18.05.2022 od godz. 8.30 do godz. 9.00 oraz w dniu 23.05.2022 roku od godz.15.15 do godz. 15.45 (zapisy w sekretariacie). Nieobecność w wyznaczonym terminie na próbie sprawności fizycznej jest równoznaczna z rezygnacją z klasy pływackiej.
7. Z ofertą szkoły możecie się Państwo zapoznać na stronie: http://www.sp8.slupsk.pl/o-szkole/inne/oferta-szkoly .
8. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego są dostępne pod adresem: http://www.sp8.slupsk.pl/rekrutacja/klasy-i/zarzadzenie .
9. Informuję, iż spotkanie organizacyjne dla rodziców wraz z dziećmi odbędzie się 22.06.2022 o godzinie 17:00.