Rekrutacja elektroniczna do klas I – wskazówki:

  • Rekrutacja do kl. I ogólnej trwa od 04.05.2022r. (godz.13.00) do 25.05.2022r. (godz.16.00) tylko w tym terminie będzie możliwa rejestracja i złożenie zgłoszenia/wniosku w systemie rekrutacji NABO.
  • Rekrutacja do kl. I pływackiej trwa od 04.05.2022r. (godz.13.00) do 17.05.2022r. (godz.16.00) tylko w tym terminie będzie możliwa rejestracja i złożenie zgłoszenia/wniosku w systemie rekrutacji NABO.
  • W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę:  https://sp-slupsk.nabory.pl
  • Rodzic/opiekun prawny dziecka zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.
  • Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.
  • Login do konta to PESEL dziecka, hasło rodzic ustala indywidualnie.
  • Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe, należy wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły .
  • Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki, zgodnie z informacją w aplikacji.

WAŻNE:

Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie od 14.06.2022r. od godziny 12.00 do 20.06.2022r. do godziny 12.00, składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje pod numerem Tel. (59) 841 79 80