Przyjmowanie skarg i wniosków możliwe jest w poniedziałek, środa i piątek w godzinach 13:00-15:00.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.