To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Rowerzyście, który nie ukończył 10 roku życia, wolno poruszać się po drogach jedynie pod opieką osoby dorosłej. Kartę rowerową można natomiast uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminów sprawdzających kwalifikacje wg arkusza zaliczeń (MEN-VI/28) :

•             wiadomości teoretyczne

•             obsługa techniczna roweru

•             umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

•             pomoc przedlekarska

Egzaminy takie przeprowadzane są w szkole podstawowej i Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a organem wydającym dokument jest dyrektor szkoły.

W naszej szkole nie ma dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. Wszystkie wiadomości teoretyczne dzieci zdobywają w klasie IV podczas lekcji techniki, umiejętności praktyczne, takie jak: ruszanie z miejsca, jazda prosto i po łuku oraz hamowanie w wyznaczonym miejscu, muszą posiąść we własnym zakresie z pomocą rodziców.

Dwa razy w roku można przystąpić do egzaminów: wiosną (termin zależy od pogody) uczniowie klas V-VIII, a pod koniec roku szkolnego dzieci z klas IV.

Karta rowerowa jest bezpłatna, potrzebne jest tylko zdjęcie legitymacyjne.

Uczeń, który jeździ na rowerze bez uprawnień podlega karze mandatu 300 zł, który oczywiście płaci opiekun. W przypadku, gdyby uczeń uległ wypadkowi, firma ubezpieczeniowa może odstąpić od wypłaty odszkodowania. Dodatkowo jeżeli w wypadku uszkodzeniu uległby samochód, firma ubezpieczeniowa może domagać się od opiekunów dziecka pokrycia kosztów naprawy.