Kryteria naboru do klas sportowych o profilu pływanie

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do I klasy sportowej o profilu pływanie Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku odbędzie się na pływalni SOSiR (mała niecka) przy ul. Szczecińskiej 99 w następujących terminach:
• I termin – 18 maja 2022 r. ( środa) godz. 8.30 do 9.00
• II termin: 23 maja 2022 r. (piątek) godz. 15.15 do 15.45

 

Zapisy na konkretny termin w sekretariacie szkoły.

Kandydaci powinni stawić się pływalni 15 minut wcześniej. Dodatkowo powinni posiadać kostium jednoczęściowy (dziewczęta), kąpielówki (chłopcy), czepek, okularki, ręcznik i klapki.

Próby sprawnościowe oraz zasady uzyskiwania punktów

1. Ćwiczenie wypornościowe na piersiach:
• niewykonanie zadania – 0 pkt
• z makaronem lub deską – 1 pkt
• bez sprzętu – 2 pkt

2. Zanurzanie głowy:
• niewykonanie zadania – 0 pkt
• zanurzenie samych ust do linii nosa – 1 pkt
• zanurzenie całej twarzy – 2 pkt

3. Ćwiczenie wypornościowe na piersiach:
• niewykonanie zadania – 0 pkt
• z makaronem lub deską – 1 pkt
• bez sprzętu – 2 pkt

4. Praca nóg na piersiach:
• niewykonanie zadania – 0 pkt
• z makaronem lub deską – 1 pkt
• bez sprzętu – 2 pkt

5. Praca nóg na plecach:
• niewykonanie zadania – 0 pkt
• z makaronem lub deską – 1 pkt
• bez sprzętu – 2 pkt

Test ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydata. Słaby wynik nie dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia go do klasy sportowej.