W tym roku szkolnym świetlica po raz pierwszy bierze udział

Dzieci ze świetlicy zrealizowały🙂 pierwsze zajęcia

Podczas  zajęć na świetlicy szkolnej