Od września rozpoczęła się kontynuacja projektu "Świetlica dla lepszej przyszłości" w ramach wygranego zadania Budżetu Obywatelskiego 2020. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość udziału w zajęciach plastycznych z elementami arteterapii, rozwijających umiejętności emocjonalno - społeczne oraz grach i zabawach ruchowych. 

Na piątkowych zajęciach świetlicowych dzieci miały okazje wziąć udział w eksperymencie z brudną monetą. Połowa monety oklejona została taśma, a druga połowa starannie oczyszczona za pomocą wody, mydła oraz pasty do zębów😁. Po odklejeniu taśmy dzieci zobaczyły zanieczyszczoną część monety. Eksperyment miał na celu uświadomienie dzieciom, jak bardzo brudne bywają pieniądze

W tym roku szkolnym świetlica po raz pierwszy bierze udział

Dzieci ze świetlicy zrealizowały🙂 pierwsze zajęcia