W Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej zainstalowany jest system monitoringu. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

Celem monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku jest:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie Szkoły,

  2. ochrona mienia Szkoły,

  3. ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów i pracowników Szkoły,

  4. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

  5. ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

  6. sprawowanie nadzoru wychowawczego .

System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestrator, okablowanie i oprogramowanie monitoringu oraz stanowiska umożliwiające podgląd obrazu z kamer. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.