1. Armia Krajowa była największą w Europie konspiracyjną organizacją wojskową działająca w okresie II wojny światowej,
  2. AK powstała 14 lutego 1942 r., jednak jej korzenie sięgają 1939 r. (jej poprzednikami były Służba Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej),
  3. na czele SZP-ZWZ-AK stało pięciu komendantów głównych (Michał Karaszewicz-Tokarzewski, Kazimierz Sosnkowski, Stefan Rowecki „Grot”, Tadeusz Komorowski „Bór”, Leopold Okulicki „Niedźwiadek”),
  4. głównym zadaniem AK było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie ogólnokrajowego powstania przeciw Niemcom,
  5. AK prowadziła różnorodne formy działań. Obok walki zbrojnej były to m.in. sabotaż, dywersja, działalność informacyjna i propagandowa, tajne nauczanie i szkolenie wojskowe oraz wywiad.
  6. największym przedsięwzięciem AK było opracowanie planu „Burza”,w ramach którego wybuchło powstanie warszawskie,
  7. częścią AK było konspiracyjne harcerstwo czyli Szare Szeregi, które zorganizowały szereg spektakularnych akcji m.in. odbicie więźniów pod Arsenałem i wykonanie wyroku na kata Warszawy Franza Kutscherę,
  8. AK została rozwiązana 19 stycznia 1945 r., jednak część jej żołnierzy nadal prowadziła walkę, tym razem przeciwko okupantowi sowieckiemu,
    w 1989 r. byli żołnierze powołali Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, którego słupski oddział znajduje się w naszej szkole.