mgr Marta Dyjas 

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków - poniedziałek, środa 1300 - 1500.