termin zebranie
25.08.2022r. rada inauguracyjna
13.09.2022r. rada pedagogiczna - plan nadzoru pedagogicznego w roku 2022/2023, program wychowawczo- profilaktyczny
25.10.2022r. rada pedagogiczna
10.01.2023r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I - VIII
07.02.2023r. rada pedagogiczna podsumowująca I semestr
03.2023r. opinia w sprawie budżetu
04.2023r. opinia w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024
20.06.2023r. rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas I - VIII
26.06.2023r. rada pedagogiczna podsumowująca II semestr
UWAGA:RADY PEDAGOGICZNE MOGĄ BYĆ ZWOŁYWANE RÓWNIEŻ DORAŹNIE!