termin zebranie
01.09 - 02.09.2022r. Spotkania organizacyjne (wybieranie oddziałowych rad rodziców)
06.12.2022r. Dzień otwartej szkoły (+ zebrania z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach ndst)
31.01.2023r. Spotkania z rodzicami (informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej)
16.05.2023r. Dzień otwartej szkoły (+ zebrania z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach ndst)