Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto: 

PKO BP S.A.
72 1020 4649 0000 7802 0151 5543

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku