Podczas pierwszego zebrania przewodniczących oddziałowych Rad Rodziców, został wybrany nowy zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 w składzie:

- p. Milewska Dagmara przewodnicząca (oddziałowa RR z 4d),
- p. Sklenarska Wioleta
zastępca przewodniczącej (oddziałowa RR z 5a),
-
p. Cur Artur skarbnik (oddziałowa RR z 6a),
- p. Mielewczyk Danuta sekretarz (oddziałowa RR z 8b).