Władzami Rady Rodziców są:
a) Zebranie Ogólne Rodziców
b) Zebranie Rad Oddziałowych

Organem kontrolującym jest Komisja Rewizyjna wybrana przez Zebranie Rad Oddziałowych.