Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego
SP-8 w Słupsku:

Helena Ziółkowska (kl. 8f) - przewodnicząca

Damian Piwoni (kl. 8c) - zastępca przewodniczącej