Drogi Rodzicu, jeżeli:

 

niepokoi Cię brak mowy u Twojego dziecka,

masz wątpliwości, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo,

Twoje dziecko nie wymawia prawidłowo wszystkich głosek, bądź w czasie ich wypowiadania, narządy artykulacyjne są nieprawidłowo ułożone (np. podczas mówienia dziecko wysuwa język między zęby),

zauważyłeś, że Twoje dziecko wypowiada się niechętnie, a jego mowa bywa niepłynna,

Twoje dziecko ma problemy z nauką, które z kolei związane są z występującym zaburzeniem mowy,

mowa dziecka jest bełkotliwa i niezrozumiała,

zamiast głosek dźwięcznych dziecko wypowiada głoski bezdźwięczne (np. bułka-półka, koza-kosa, bąk-pąk, kura-góra, noże- nosze),

dostrzegłeś, że Twoje dziecko nie oddycha w sposób prawidłowy (prawidłowe oddychanie jest warunkiem poprawnej wymowy. Główne nieprawidłowości w procesie oddychania to: oddychanie przez usta zamiast przez nos, krótka faza wydechu, mówienie na wdechu, nierównomierna siła wydechu w trakcie budowania wypowiedzi ustnych, nieekonomiczne zużywanie powietrza w czasie mówienia),

motoryka narządów artykulacyjnych Twojego dziecka jest znacznie obniżona (warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest sprawne działanie narządów mowy. Realizacja poszczególnych głosek wymaga różnego układu artykulacyjnego i różnej pracy mięśni. Narządy mowy trzeba tak ćwiczyć, aby wypracować zręczne i celowe ruchy języka, warg, podniebienia. Dziecko musi mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy. Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych dotyczy: warg, języka, policzków, dolnej szczęki, podniebienia miękkiego.

dziecko posiada mały zasób słów, jego wypowiedzi są krótkie, nierozbudowane,

dostrzegłeś obniżoną ostrość słuchu …

Zapraszam do mojego gabinetu.