W związku z realizacją projektu pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska - „Diagnoza kanałów uczenia się”, prowadzonego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku w naszej szkole została przeprowadzona diagnoza uczniów klas IV. Celem badań było określenie przede wszystkim dominującego typu uczenia się sensorycznego (wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego, czuciowego). Uzyskane wyniki i wydane na ich podstawie opinie wskażą dzieciom i ich rodzicom sposoby efektywniejszego i szybszego nabywania wiedzy i umiejętności, umożliwią nauczycielom dostosowanie metod i form pracy z uczniem.