W tym tygodniu w świetlicy rozmawialiśmy

na temat dobrych manier w domu, szkole, sklepie, kinie i teatrze. Sposobach zachowania oraz o życzliwości wobec innych. Robiliśmy ordery życzliwości. Savoir vivre przy stole. Dzieci dowiedziały się jak nakrywać do stołu. Powstały piękne serwetniki i świeczniki świąteczne oraz gwiazda przestrzenna z papieru.