Podczas  zajęć na świetlicy szkolnej

dzieci doskonaliły rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Poprzez wspólne zabawy oraz manipulowanie figurami geometrycznym utrwalały wiedzę z geometrii i rozwijały kreatywne myślenie. Na zajęciach powstało wiele ciekawych kompozycji płaskich m.in. rakiety, domy, kotki....