W tym roku szkolnym świetlica po raz pierwszy bierze udział

w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne. Głównym celem podjętych działań jest: prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi. Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń, tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych. Projekt kierowany jet do wszystkich chętnych dzieci uczęszczających do świetlicy.