Od września rozpoczęła się kontynuacja projektu "Świetlica dla lepszej przyszłości" w ramach wygranego zadania Budżetu Obywatelskiego 2020. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość udziału w zajęciach plastycznych z elementami arteterapii, rozwijających umiejętności emocjonalno - społeczne oraz grach i zabawach ruchowych.