Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Rozpoczynamy trudny do przewidzenia nowy rok szkolny. Wiemy, że będzie on nietypowy, ale ufamy, że wspólnie podołamy wyzwaniom, które stawia przed nami wirus SARS CoV-19.

Musieliśmy zreorganizować pracę szkoły tak, by – w miarę możliwości – zminimalizować ryzyko zakażenia uczniów i pracowników szkoły, a pośrednio także rodziców i pozostałych członków naszej społeczności. Wprowadziliśmy niezbędne procedury (znajdują się poniżej). Prosimy o zaufanie i dostosowanie się do nich. Mimo utrudnień, które w istniejącej sytuacji niosą zaostrzone zasady sanitarne, postaramy się zapewnić uczniom jak najlepszą edukację. Dbajmy wzajemnie o swoje zdrowie. Zachowajmy dystans, ale trzymajmy się razem.

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI, FUNKCJONOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA NAUKI I PRACY

Regulamin nauczania hybrydowego

Regulamin zdalnego nauczania

Regulamin pracy świetlicy- Covid 19

Regulamin sali gimnastycznej - Covid 19

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19

Regulamin korzystania z pływalni

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć pozalekcyjnych