27 września odbyły się uroczyste obchody 81 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.
Ze względu na pandemię koronawirusa w uroczystości nie mogli uczestniczyć uczniowie wraz z pocztem sztandarowym oraz nauczycielami, tym razem naszą szkołę reprezentowała więc dyrekcja wraz z nauczycielem historii. Po mszy świętej za Ojczyznę, odprawionej w Kościele Mariackim, delegacja SP-8 udała się pod obelisk PPP i AK, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i okolicznościowych przemówieniach m.in. wicewojewody p. Mariusza Łuczyka oraz Prezydent Miasta Słupska p. Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń za utrwalanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej. Uroczystości zakończyły się odegraniem hymnu Polskiego Państwa Podziemnego oraz złożeniem przez delegacje wiązanek kwiatów przed pomnikiem.
 
5f70db2ac57db p