10.06.2021 r. odbył się szkolny konkurs przyrodniczy „Przyroda wokół nas”. Jego celem było popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród dzieci, rozwijanie zainteresowań uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody,
zachęcanie ich do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
wykrywanie uzdolnień wśród dzieci oraz stwarzanie im możliwości do sprawdzenia siebie i współzawodnictwa.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas drugich.

I miejsce zajął uczeń klasy 2b - Tymoteusz Bukowski
II miejsce zajął uczeń  klasy 2a - Dawid Wawrocki
III miejsce zajęła uczennica klasy 2b- Zofia Stodulska
 Serdecznie gratulujemy !!!
Organizatorzy: Beata Kostrzewa, Monika Somionka