Czwartek - 7 października był dniem wyjątkowym w klasie 1c. Wszyscy uczniowie oczekiwali na wyjście do teatru Tęcza na przedstawienie znanej wszystkim bajki pt. "Królewna Śnieżka". Przedstawienie wzbudziło u dzieci duże zainteresowanie ze względu na bardzo ciekawą scenografię, muzykę grę aktorów z wyjątkowymi lalkami- kukiełkami.
Po przedstawieniu uczniowie zwrócili uwagę na graffiti wykonane na budynku teatru, przedstawiające sceny z przedstawienia. Uwieczniliśmy je  na wspólnym zdjęciu. Czekamy na kolejne przedstawienia.