6 grudnia w klasie 1c odbyły się klasowe mikołajki. Z listu, który Mikołaj zostawił w sali, uczniowie dowiedzieli się, że czekają na nich prezenty. Muszą jednak wykonać kilka zadań, które przygotował im święty Mikołaj.

I tak : dzieci rozwiązywały zagadki, wykonywały kolorowanki matematyczne, rozwiązywały zadania, uczyły się piosenki dla Mikołaja i i poznały kilka wydarzeń z życia świętego. Niespodzianką dla Mikołaja od dzieci było przygotowanie i recytacja krótkich wierszyków o tematyce świątecznej. W mikołajkowym konkursie recytatorskim I miejsce zajął Bartek Kubiak, II miejsce - Hania Mielcarek i III miejsce  Tomek Gadoś. To był miły dzień.