19 stycznia odbyła się kolejna edycja konkursu
literacko-plastycznego dla klas I-III "Czy znasz baśnie Andersena?"
Zadania podzielono według klas. Uczniowie klas pierwszych wykonywali kolorowe ilustracje o ulubionej baśni. Zadaniem uczniów klas drugich było wykonanie rzeźby wybranej postaci z baśni. Natomiast uczniowie klas trzecich mieli wykazać się wiedzą na temat przeczytanych utworów. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test oraz w formie pisemnej odpowiadali na pytanie- "Czego uczą nas baśnie Andersena? Poziom był bardzo wyrównany. Pięknie prezentowały się rysunki i rzeźby oraz bardzo ciekawie uczniowie klas trzecich wyszukiwali w baśniach H.Ch. Andersena wskazówek potrzebnych w życiu codziennym. Do zobaczenia za rok.
Organizatorzy konkursu
I.Dwulit-Czerwonka
B.Tęsna
I.Płaczkiewicz