Lecimy w Kosmos! To hasło towarzyszyło uczniom klasy 1b, którzy 9 marca, w ramach edukacji technicznej, konstruowali rakiety kosmiczne wykorzystując różnego rodzaju odpady.

Podczas pracy zespołowej opracowali projekty oraz omówili sposób wykonania modelu rakiety. Z ogromnym zaangażowaniem współpracowali realizując swoje projekty, a przy tym dobrze się bawiąc. Wytrwała praca zakończyła się sukcesem. Teraz wykonane przez uczniów rakiety są wykorzystywane do zabawy podczas przerw międzylekcyjnych.