7 czerwca 2022r. W klasie 2a i 2c odbyły się kolejne zajęcia w ramach innowacji „Mistrzowie planowania”. Tym razem ich tematem było „Po co tworzyć plan?”. Planowanie to istotny proces ustalania celów i odpowiednich działań, by je osiągnąć.

Wynikiem planowania jest PLAN. Warto mieć świadomość, że planowanie to niejako projektowanie przyszłości, jakiej się pragnie. Na dzisiejszych zajęciach drugoklasiści byli poddani eksperymentowi, który polegał na wykonaniu dwóch zadań. Ich celem było doświadczenie przez uczniów tego, że wspólne planowanie da lepsze rezultaty niż chaotyczne, spontaniczne działanie. Uczniowie wykonywali dwa razy tą samą czynność. Były one wykonywane w dwóch zespołach. Pierwsze zadanie polegało na przeniesieniu 30 przedmiotów, które umieszczone było w dużej misce do wyznaczonego miejsca. Była nim oddalona ławka, na której leżały 3 kolorowe kartki. W misce było 10 przedmiotów plastikowych, 10 drewnianych i 10 papierowych. Przy pierwszej próbie uczniowie skupili się na tym, by jak najszybciej przenieść przedmioty. Działały impulsywnie, nie zastanawiały się nad tym, gdzie owe rzeczy powinny się znaleźć. W rezultacie nie zostały one prawidłowo posegregowane, a na ławce powstał bałagan. Po analizie wykonanego zadania nastąpiła dyskusja o planowaniu. Kolejne ćwiczenie polegało na przeniesieniu tych samych, wymieszanych rzeczy, ale tym razem uczniowie musieli się zastanowić dlaczego są trzy kartki i dojść do wniosku, że przedmioty należy posegregować biorąc pod uwagę materiał, z jakiego zostały zrobione. Naradzając się ustaliły również to, w jaki sposób to zrobić, by jak najszybciej wykonać zadanie. Tym razem oba zespoły nie tylko wykonały je poprawnie, ale również poprawiły swój czas. Proste ćwiczenie uświadomiło uczniom, że planowanie i dobra współpraca ma wpływ na końcowy efekt. Zajęcia były dla dzieci interesujące, angażujące do wspólnego działania i pełne emocji.