Tradycyjnie na początku roku szkolnego pierwszoklasiści zostają zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły. 14 września we wszystkich klasach pierwszych odbyło się spotkanie z Inspektorem ze Straży Miejskiej, Panią Agnieszką Majewską.

W czasie pogadanki uczniowie dowiedzieli się w jakich miejscach można przechodzić przez ulicę, jak się zachować, gdy nie ma sygnalizacji świetlnej czy chodnika. Pani Inspektor poinstruowała dzieci, by dla swojego bezpieczeństwa mieć na elementach ubrania czy na tornistrze elementy odblaskowe. Pierwszoklasiści aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i wykazali się znajomością zasad dotyczących pieszych na drodze. W celu ich utrwalenia dzieci wykonały prace plastyczne inspirowane wizytą gościa.