Zachowanie dobre  otrzymuje uczeń, który dba o wygląd klasy, szkoły i sprzętu szkolnego, wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, zwykle wypełnia polecenia nauczyciela, drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić, dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, ma do 10 godzin wagarów i/lub 15 spóźnień w semestrze.