Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku, notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ulega nałogom, dewastuje mienie szkoły, wywiera negatywny wpływ na rówieśników, stosuje przemoc fizyczną i stwarza sytuacje konfliktowe, jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób, używa wulgarnego słownictwa i obraźliwie odnosi się do osób dorosłych, ma od 36 do 79 godzin wagarów i od 36 do 79 spóźnień w semestrze.