Nr w zestawie szkolnym

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Wydawca

KLASA I
P01/2022/2023 815/1/2018 „Nowi Tropiciele” J. Dymarska-Hanisz i inni WSiP
P02/2022/2023 1093/1/2020 Shine On! Klasa I. S. Banman Sileci i P. Jackson Oxford University Press Polska Sp. z o.o.
P03/2022/2023 Religia
AZ-11-01/18/KI-4/208
„Poznajemy Boży świat” K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność
KLASA II
P04/2022/2023 815/2/2018 „Nowi Tropiciele” J. Dymarska-Hanisz i inni WSiP
P05/2022/2023 1093/2/2020 Shine On! Klasa II. H.Casey Oxford University Press Polska Sp. z o.o.
P06/2022/2023 Religia
AZ-12-01/18-KI-7/21
„Odkrywamy Królestwo Boże” K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność
KLASA III
P07/2022/2023 815/1/2017 „Nowi Tropiciele” J. Dymarska-Hanisz i inni WSiP
P08/2022/2023 1093/3/2021 Shine On! Klasa III. S. Banman Sileci i P. Jackson Oxford University Press Polska Sp. z o.o.
P09/2022/2023 Religia
AZ–1-01/18
„Poznaję Jezusa” – K.Mielnicki, E. Kondrak Jedność
KLASA IV
P10/2022/2023 J. polski
867/1/2017
„Między nami” A. Łuczak i inni GWO
P11/2022/2023 J. angielski
840/1/2017
„English Class A1” S. Zervas i inni Pearson
P12/2022/2023 Matematyka
832/1/2017
„Matematyka 4” B. Dubiecka-Kruk i inni WSiP
P13/2022/2023 Przyroda
863/2019/z1
„Tajemnice przyrody” M. Marko-Worłowska i inni Nowa Era
P14/2022/2023 Historia
877/1/2020/z1
„Wczoraj i dziś klasa 4” B. Olszewska i inni Nowa Era
P15/2022/2023 Plastyka
779/1/2017
„Plastyka 4” S. Stopczyk, B. Neubart WSiP
P16/2022/2023 Muzyka
858/1/2017
„Klucz do muzyki” U. Smoczyńska i inni WSiP
P17/2022/2023 Technika
295/1/2017
„Jak to działa?” L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era
P18/2022/2023 Informatyka
807/1/2020/z1
„Informatyka” W. Jochemczyk i inni WSiP
P19/2022/2023 Religia
AZ-21-01/10-PO-1/11
“Poznaję Boga i w Niego wierzę” Św. Wojciech
KLASA V
P20/2022/2023 J. polski
867/2/2018
„Między nami” A. Łuczak i inni GWO
P21/2022/2023 Matematyka
832/2/2018
Matematyka – B. Dubiecka – Kruk i inni WSiP
P22/2022/2023 Biologia
844/1/2018
Puls życia – M. Sęktas, J. Stawarz Nowa Era
P23/2022/2023 Historia
877/2/2018
„Wczoraj i dziś klasa 5” B. Olszewska i inni Nowa Era
P24/2022/2023 Plastyka
779/2/2018
Plastyka – S. Stopczyk WSiP
P25/2022/2023 J. angielski
840/2/2018
„English Class A1+” J.Crocford i inni Pearson
P26/2022/2023 Informatyka
807/2/2021/z1
Informatyka – W. Jochemczyk WSiP
P27/2022/2023 Geografia
906/1/2018
Planeta Nowa – F. Szlajfer Nowa Era
P28/2022/2023 Muzyka
858/2/2018
Klucz do muzyki – U. Smoczyńska WSiP
P29/2022/2023 Religia
AZ-21-01/20-KI-2/20
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” K. Mielnicki, E.Kondrak Jedność
P30/2022/2023 Technika
295/2/2018
„Jak to działa?” L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era
KLASA VI
P31/2022/2023 Język polski
867/3/2019
„Między nami” A. Łuczak i inni GWO
P32/2022/2023 Matematyka
832/3/2019
Matematyka – B. Dubiecka – Kruk i inni WSiP
P33/2022/2023 Biologia
844/2/2019
Puls życia – Stawarz J. Nowa Era
P34/2022/2023 Geografia
906/2/2019
Planeta Nowa - T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński Nowa Era
P35/2022/2023 Historia
877/4/2020/z1
„Wczoraj i dziś klasa 6” S. Roszak i inni Nowa Era
P36/2022/2023 Plastyka
779/3/2019
Plastyka – S. Stopczyk WSiP
P37/2022/2023 J. angielski
840/3/2019
„English Class A2” S.Zervas i inni Pearson
P38/2022/2023 Informatyka
807/3/2018
Informatyka – W. Jochemczyk WSiP
P39/2022/2023 Muzyka
858/3/2019
Klucz do muzyki – U. Smoczyńska WSiP
P40/2022/2023 Religia
AZ-2-02/20
„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność
P41/2022/2023 Technika
295/3/2019
„Jak to działa?” L. Łabecki, M. Łabecka Nowa Era
KLASA VII
P42/2022/2023 J. polski
895/1/2017
„Myśli i słowa” E. Nowak, J.Gaweł WSiP
P43/2022/2023 J. angielski
1106/1/2020
Repetytorium kl.7 Pearson
P44/2022/2023 J. niemiecki
798/1/2017
„aha!Neu - kl.7 - kurs podstawowy (z cd audio)”
A. Potapowicz, K. Tkaczyk
WSiP
P45/2022/2023 Matematyka
832/4/2017
„Matematyka 7” A. Makowski i inni WSiP
P46/2022/2023 Biologia
844/3/2020/z1
„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020–2022
M. Jefimow
Nowa Era
P47/2022/2023 Historia
877/4/2020/z1
„Wczoraj i dziś. Klasa 7” Nowa edycja 2020–2022
S. Roszak i inni
Nowa Era
P48/2022/2023 Geografia
906/3/2019/z1
„Planeta Nowa 7” Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Nowa Era
P49/2022/2023 Chemia
834/1/2017
„Świat chemii” Anna Warchoł i inni WSiP
P50/2022/2023 Fizyka
885/1/2017
„Spotkania z fizyką 7” G. Francuz-Ornat i inni Nowa Era
P51/2022/2023 Informatyka
807/4/2020/z1
„Informatyka” W. Kranas i inni WSiP
P52/2022/2023 Plastyka
779/4/2017
„Plastyka 7” S. Stopczyk WSiP
P53/2022/2023 Muzyka
858/4/2017
„Klucz do muzyki” K. Jakóbczak-Drążek WSiP
P54/2022/2023 Religia
AZ-31-01/10/P0-1/11
„Spotkanie ze Słowem” – J. Szpet, D. Jackowiak Św. Wojciech
KLASA VIII
P55/2022/2023 Język polski
895/2/2018
Myśli i słowa – E. Nowak, J. Gaweł WSiP
P56/2022/2023 Matematyka
832/5/2018
Matematyka – A. Makowski WSiP
P57/2022/2023 Biologia
844/4/2021/z1
Puls życia – B. Sągin Nowa Era
P58/2022/2023 Historia
877/5/2021/z1
„Wczoraj i dziś. Klasa 8” Nowa edycja 2020–2022
S. Roszak i inni
Nowa Era
P59/2022/2023 Informatyka
807/5/2021/z1
Informatyka – W. Jochemczyk WSiP
P60/2022/2023 Fizyka
885/2/2018
„Spotkania z fizyką 8” G. Francuz-Ornat i inni Nowa Era
P61/2022/2023 Chemia
834/2/2018
Świat chemii – A. Warchoł i inni WSiP
P62/2022/2023 WOS
874/2021/z1
Dziś i jutro - I. Janicka Nowa Era
P63/2022/2023 EDB
846/2017
Żyję i działam bezpiecznie – J. Słoma Nowa Era
P64/2022/2023 J. niemiecki
799/2/2017
„aha!Neu - kl.8 - kurs podstawowy (z cd audio)”
A. Potapowicz, K. Tkaczyk
WSiP
P65/2022/2023 J. angielski
1106/2/2021
Repetytorium kl.8 Pearson
P66/2022/2023 Geografia
906/4/2021/z1
Planeta Nowa – T. Rachwał Nowa Era
P67/2022/2023 Religia
AZ-32-01/10/P0-1/12
„Aby nie ustać w drodze” – red. J. Szpet,
D. Jackowiak
Św. Wojciech