BAZA SZKOŁY

    nowocześnie wyposażone pracownie: tablice interaktywne, pracownie językowe, fizyczno-chemiczna, komputerowe
    pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku oraz potrzeb uczniów
    dwie sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne
    dostęp do internetu w całej szkole przez WI-FI
    biblioteka z czytelnią i księgozbiorem dostosowanym do potrzeb użytkowników
    stołówka szkolna, sklepik szkolny
    dwie świetlice pracujące w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców
    klub szkolny, sala zabaw, sala gier

OFERTA SZKOŁY

    nauka w systemie jednozmianowym
    profesjonalna kadra pedagogiczna
    lekcje prowadzone w sposób wyzwalający aktywność uczniów
    pomoc uczniom mającym trudności w nauce
    w trosce o właściwy rozwój dziecka każdy uczeń-w zależności od potrzeb- otoczony jest opieką logopedyczną, pedagoga szkolnego i reduktora
    działalność samorządu uczniowskiego
    opieka pielęgniarki szkolnej
    innowacje pedagogiczne
    konsultacje dla rodziców, dni otwartej szkoły

BEZPIECZEŃSTWO

    monitoring zewnętrzny
    dyżury nauczycieli w trakcie przerw i po zakończeniu lekcji
    odprowadzanie i przyprowadzanie dzieci z basenu
    osobne segmenty dla uczniów klas 0-3 i 4-8
    przestronne korytarze