https://zrzutka.pl/uyn9pb

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku prosi o wpłatę choćby najmniejszej kwoty na zakup nowych lektur zgodnych z wymaganiami programowymi oraz nagród książkowych dla wybitnych naszych sportowców, uzdolnionych młodych artystów, najlepszych uczniów. 

Biblioteka szkolna nie ma nowych obowiązujących lektur, a to jedna z najważniejszych książek w edukacji. Z kolei każda nagroda książkowa wspiera ucznia w staraniach o coraz lepsze oceny i w rozwijanie swoich zainteresowań. 

Z powodu pandemii nasze możliwości pozyskiwania funduszy na zakup książek nie istnieją. Nie mamy żadnych możliwości, wzorem lat ubiegłych, własnymi działaniami zdobywać środki finansowe. Uruchomiliśmy tę zrzutkę, bo każda najmniejsza nawet kwota wpłacona dla naszej szkoły jest niemalże na wagę złota. Kto może, niech pomoże 

Pięknie dziękujemy za wszelkie wpłaty i udostępnienia.